Anders Martin Wilhelm Stenkula

född på Täljestad i Östra Skrukeby 1800. Fadern kyrkoherde. Efter studier i Linköping och i Lund student där 1819; magister 1829; lärare i matematik vid Lyceum i Lund 1830-1834 och vid Degeberga lantbruksskola i Västergötland 1834-1835; docent i ekonomi vid Lunds universitet 1835; examinator i matematik i studentexamen ht 1836-vt 1838 och i naturalhistoria 1836-1837 samt förordnades att bestrida offentliga föreläsningar och examina i kameralerfarenhet, präst- och past-ex i Lund 1853; kyrkoherde i Ringarum 1856; prost 1859; fil jubeldoktor 1879. Död 1881. Liksom fadern var han en skicklig lantbrukare och förenade under många år i Skåne lantbruksläran studium med yrkets handläggning. Den bild en släkting till honom, Carolina Melin, Västervik och församlingsborna tecknat av honom ger inte något sympatiskt intryck. Han beskrivs som en härsklysten, konservativ, gammeldags man. Fru Melin berättar till exempel att han förbjöd all kaffedrickning i hemmet, och att, när det vid ett tillfälle uppenbarats att så skett, blev dottern skickad hemifrån ett helt år. Han beskrivs som lång till växten med sammetskalott och skägg. Han uppfattades som en mycket lärd man talade utmärkt franska och talade helst om lärda ting. I motsats till fadern hade han ingen sångröst och var tydligen inte heller någon vältalare. Stämningen i hemmet lär ha varit ganska tryckt, och hans förhållande till hustrun och hans beteende mot henne utsattes för ert klander. Enligt fru Melin berodde detta på att hon vid läkarbesök i Karlsbad av en läkare förklarades fullt frisk. Maken trodde därför att hon simulerade och förlät henne aldrig. Hon var mestadels sängliggande och sköttes med stor kärlek av en trotjänarinna vid namn Hedda. Att det emellertid även i detta hem ibland kunde gå muntert till skildras av dottern Maria i ett brev från 1869 så här: "Häromdagen var flickorna Westerberg från Gusum här och Louise Edberg en av våra bekanta här. Och på samma gång var här ett par herrar, kronofogde Eklund, pappas vän, och notarie Sjöberg, vilken dansade flera danser med Anna. Han var en herre, som tyckte att allt vad man sade var mycket kvickt och skrattade åt allt vad han själv sade. Om aftonen hade vi gröt. Då var det herr Sjöberg som började rimma. Till Anna rimmade han: "utav gröten en smula har ätit Mamsell Stenkula" varefter han började skratta. Pappa och kronofogden började också att skratta så rysligt". Under sina två levnadsår hade Anders Martin hjälppräst. Han vistades då mestadels på den av honom förvärvade egendomen Fallena i socken.
Anders Martin var gift med sin kusin Lycka Sofia Sommelius, född 1806 och död 1885. Äktenskapet med Anders Martin var barnlöst, men Anders Martin hade en förbindelse vid sidan om, vars frukt blev en flicka, Maria Stenkula, född och uppfostrad i Ringarums prästgård. Hon fick en god fostran och blev gift med en sjökapten Nils Edvard Melin, upptagen som hon var och erkänd i släkten. Enligt C V Åkerman i "Från mammas och morfars tid" lämnad uppgift övertalade en fröken Duncan i Helsingborg henne att uppsöka sin mor. Då dennas man, en lantbrukare, fick veta att hon hade ett utomäktenskapligt barn med Anders Martin Stenkula, anmälde han honom till rätten för otro i äktenskapet, men i brist på bevis rann det hela ut i sanden. Makarna drunknade vid ett skeppsbrott vid resa från Haiti till England. Maria och hennes make hade en dotter vid namn Gertrud, som uppfostrades hos en faster i Vislandatrakten på Fartorps gård. En dotter till henne, Maria Sköldin, född 1908, var gift med kyrkoherde Sigge Alpadie i Åhus.
Text av: Carl Gustaf Stenkula
Tillbaka