Agathon Fredric Stenkula

f 1853 d 1936
Gift med Emilia Svensson f 1854 d 1915. Om honom skrev C V Åkerman följande ”Han hade ingenting av Stenkulska familjedrag mer än moderns ögon. Å huvudets vägnar var han mycket klent utrustad. Detta möjligen till följd av ett olycksfall. Som liten gosse kom han en dag ridande på en av morbror Ludvigs ölänningar, föll av ute på marken vid Helsan och slog huvudet, så hjärnan skadades. Någon högre skolutbildning var han ej mottaglig för, genomgick 4 klasser i elementarskola i Helsingborg och övergick därefter på Säbyholm hos Sjöbergs. Sedan fick han plats vid järnvägen som stationskarl och därefter som konduktör men hade ett trotsigt och envist lynne, så att han alltid stötte sig med vederbörande och avskedades eller degraderades. Han bor nu på gamla dar i Kävlinge, där han stödjas av sina barn”. Systern Anna som arbetade vid telegrafen i Höganäs, kände mycket obehag över hans opåkallade besök hos chefen för Höganäsverken med vars familj hon umgicks. Agaton emigrerade 1891 till USA, där han stannade i tre år. Hustrun och tre barn följde efter, varvid de två äldsta barnen placerades hos Maria Stenkula i Malmö. Hustrun reste tillsammans med en syster efterföljande år, och genom förmedling av två bröder, som arbetade i stenkolsgruvorna i Wilkes-Berre kunde hon öppna en pensionatsrörelse för gruvarbetare i distriktet (boardinghouse). Dessa bröder lär med tiden ha skaffat sig en god framtid i landet. Makarna förenades åter, men efter några år återvände familjen till Sverige och Kävlinge.
Barn:
  1. Arvid Bernhard f 1876
  2. Johan, död i späd ålder
  3. Eva Maria f 1879
  4. Maria Hedvig Emilia f 1882
  5. Anna, död i späd ålder
  6. Ernst f 1883
  7. Ebba Nicolina Elisabeth f 1888
  8. Hedvig Anna Beata f 1890
  9. Beata Elvira f 1893
  10. Erik Ferdinand Agathon f 1897
Text av: Erik Stenkula
Tillbaka